Lựa chọn bộ lọc :

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 29 sản phẩm Quận Tân Bình

MaiHome Apartment - Studio A
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio A

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 7 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio B
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio B

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio C
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio C

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng

THỊNH VƯỢNG APARTMENT - STUDIO TYPE A

TVA01A Xuân Diệu, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 23 m 2
 • 8 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO A

504 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM B
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ B

304 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 11 triệu / Tháng

THỊNH VƯỢNG APARTMENT - STUDIO TYPE B

TVA01B Xuân Diệu, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ A

103 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng

CAMELLIA APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

CA01 Trương Hoàng Thanh, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - STUDIO
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - STUDIO

6.1 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM F
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ F

505 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 12,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM H
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ H

301-302-501-503 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 13 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM D
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ D

105 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 13 triệu / Tháng

THỊNH VƯỢNG APARTMENT - STUDIO TYPE C

TVA01C Xuân Diệu, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 40 m 2
 • 13,8 triệu / Tháng

NGUYỄN VĂN TRỖI 307 - 01 PHÒNG NGỦ

NVT30701 Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 14 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM E
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ E

308-508 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 52 m 2
 • 14 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - 01 BEDROOM
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - 01 PHÒNG NGỦ

2.1-3.1-.4.1-5.1 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 14,5 triệu / Tháng

PINK CLOUD APARTMENT - STUDIO TYPE A

PCA03A Cửu Long, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 15 triệu / Tháng

PINK CLOUD APARTMENT - STUDIO TYPE B

PCA03B Cửu Long, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 15 triệu / Tháng

PINK CLOUD APARTMENT - STUDIO TYPE C

PCA03C Cửu Long, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 15 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ

S13 202-503 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 16,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ A

S13A 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 52 m 2
 • 17 triệu / Tháng

CAMELLIA APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

CA02 Trương Hoàng Thanh, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 75 m 2
 • 17 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - 02 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - 02 PHÒNG NGỦ

2.2-3.2-5.2 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 18 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ

S132 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 58 m 2
 • 18 triệu / Tháng

PINK CLOUD APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

PCA02 Cửu Long, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 60 m 2
 • 25 triệu / Tháng

GOLDEN GLOBE - 01 PHÒNG NGỦ

GG01 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 75 m 2
 • 30 triệu / Tháng

GOLDEN GLOBE - 02 PHÒNG NGỦ

GG02 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 90 m 2
 • 40 triệu / Tháng

GOLDEN GLOBE - 03 PHÒNG NGỦ

GG03 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 3
 • 2
 • 110 m 2
 • 55 triệu / Tháng