Lựa chọn bộ lọc :

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 5 sản phẩm Quận 7

SUNRISE CITY NORTH - 01 PHÒNG NGỦ B

SCN01B Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 56 m 2
 • 15 triệu / Tháng

SUNRISE CITY NORTH - 01 PHÒNG NGỦ A

SCN01A Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 65 m 2
 • 18 triệu / Tháng

SUNRISE CITY NORTH - 02 PHÒNG NGỦ B

SCN02B Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 73 m 2
 • 23 triệu / Tháng

SUNRISE CITY NORTH - 02 PHÒNG NGỦ A

SCN02A Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 97 m 2
 • 26 triệu / Tháng

SUNRISE CITY NORTH - 03 PHÒNG NGỦ

SCN03 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
 • 3
 • 2
 • 108 m 2
 • 30 triệu / Tháng