Lựa chọn bộ lọc :

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 22 sản phẩm Quận 2

C&T APARTMENT - STUDIO

CTA03 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng

SEVEN THAO DIEN - STUDIO

STD02 Nguyễn Bá Huân, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng

HONG LINH APARTMENT - STUDIO

HLA01 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 40 m 2
 • 9 triệu / Tháng

SANCHU HOUSE 4 - STUDIO

SH01 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 45 m 2
 • 9 triệu / Tháng

C&T APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

CTA03 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 10 triệu / Tháng

LUX ONE APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

LOA01 Ngô Quang Huy, Quận 2, TP.HCM
 • 3
 • 2
 • 100 m 2
 • 10 triệu / Tháng

ROSE APARMENT - 01 PHÒNG NGỦ

ROA03 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 60 m 2
 • 10 triệu / Tháng

MORIN APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

MRA01 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 10 triệu / Tháng

LOTUS - STUDIO

L01 Đường số 43, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 45 m 2
 • 10 triệu / Tháng

RIVERSIDE APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

RA01 Võ Trường Toản, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 60 m 2
 • 11 triệu / Tháng

AN LIÊM APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

ALA02 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 38 m 2
 • 11 triệu / Tháng

C&T APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

CTA02 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 55 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng

MORIN APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

MRA02 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 45 m 2
 • 12 triệu / Tháng

EURO RESIDENCE - 01 PHÒNG NGỦ

ER01 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 70 m 2
 • 12 triệu / Tháng

NGUYỄN VĂN HƯỞNG - 02 PHÒNG NGỦ

NVH03 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 90 m 2
 • 12 triệu / Tháng

ROSE APARMENT - 02 PHÒNG NGỦ

ROA03 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 80 m 2
 • 13 triệu / Tháng

SEVEN THAO DIEN - 01 PHÒNG NGỦ

STD01 Nguyễn Bá Huân, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 90 m 2
 • 13 triệu / Tháng

RIVERSIDE APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

RA02 Võ Trường Toản, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 100 m 2
 • 15 triệu / Tháng

EURO RESIDENCE - 02 PHÒNG NGỦ

ER01 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 120 m 2
 • 15 triệu / Tháng

EURO RESIDENCE - 03 PHÒNG NGỦ

ER01 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 3
 • 2
 • 130 m 2
 • 18 triệu / Tháng

LUX ONE APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

LOA02 Ngô Quang Huy, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 85 m 2
 • 20 triệu / Tháng

ROSE APARMENT - 03 PHÒNG NGỦ

ROA03 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM
 • 3
 • 2
 • 147 m 2
 • 25 triệu / Tháng