Lựa chọn bộ lọc :

Thuê theo ngày

Xóa tất cả

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 19 sản phẩm

LAM SON BUILDING - STUDIO TYPE A

LSB03A Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 45 m 2
 • 5 ngàn / Ngày

LAM SON BUILDING - 01 PHÒNG NGỦ

LSB01 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 50 m 2
 • 550 ngàn / Ngày

C&T APARTMENT - STUDIO

CTA03 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 35 m 2
 • 350 ngàn / Ngày

VN HOUSE 1 - STUDIO B

VNH101B Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 25 m 2
 • 5 ngàn / Ngày

VN HOUSE 1 - STUDIO A

VNH101A Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 25 m 2
 • 5 ngàn / Ngày

ANNA HOUSE - STUDIO A

AH01A Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 20 m 2
 • 4 ngàn / Ngày

C&T APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

CTA03 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 5 ngàn / Ngày

MORIN APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

MRA01 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 550 ngàn / Ngày

C&T APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

CTA02 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 55 m 2
 • 550 ngàn / Ngày

LAM SON BUILDING - 02 PHÒNG NGỦ

LSB02 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 70 m 2
 • 8 ngàn / Ngày

MORIN APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

MRA02 Đường số 64, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 45 m 2
 • 650 ngàn / Ngày

RIVERSIDE APARTMENT - 02 PHÒNG NGỦ

RA02 Võ Trường Toản, Quận 2, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 100 m 2
 • Liên hệ / Ngày

ANGELA BOUTIQUE - 01 PHÒNG NGỦ

AB01 Trương Định, Quận 3, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • Liên hệ / Ngày

LUCKY RESIDENCE SUITES NĐC - 01 PHÒNG NGỦ

LRDC01 Nguyễn Đình Chiều, Quận 3, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 65 m 2
 • 9 ngàn / Ngày

ANGELA BOUTIQUE - 02 PHÒNG NGỦ

AB02 Trương Định, Quận 3, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 58 m 2
 • Liên hệ / Ngày

KHÁNH GIA APARTMENT - 01 PHÒNG NGỦ

KAA01 Trương Định, Quận 3, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 60 m 2
 • 8 ngàn / Ngày

SAIGON COURT - 01 PHÒNG NGỦ

SC01 Nguyễn Đình Chiều, Quận 3, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 66 m 2
 • Liên hệ / Ngày

SAIGON COURT - 02 PHÒNG NGỦ

SC02 Nguyễn Đình Chiều, Quận 3, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 96 m 2
 • Liên hệ / Ngày

LAM SON BUILDING - STUDIO TYPE B

LSB03B Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 25 m 2
 • 3 ngàn / Ngày