Lựa chọn bộ lọc :

5H RESIDENCES độc quyền

Xóa tất cả

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 27 sản phẩm

MaiHome Apartment - Studio A
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio A

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 7 triệu / Tháng
SUNSHINE BEN THANH - STUDIO A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE BẾN THÀNH - STUDIO A

6/18A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 7 triệu / Tháng
HAUSNEO - 01 BEDROOM
SAVIHOUSE quản lý

HAUSNEO - 01 PHÒNG NGỦ

H01 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 1
 • 1
 • 51.7 m 2
 • 7,5 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio C
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio C

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio B
SAVIHOUSE quản lý

MaiHome Apartment - Studio B

12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng
SUNSHINE BEN THANH - STUDIO B
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE BẾN THÀNH - STUDIO B

6/18A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 8 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO A

S13A 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
HAUSNEO - 02 BEDROOMS TYPE B
SAVIHOUSE quản lý

HAUSNEO - 02 PHÒNG NGỦ LOẠI B

H03 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 2
 • 2
 • 69 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM C
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ C

S13C 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM B
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ B

S13B 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - STUDIO
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - STUDIO

SR16 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO

SR13 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM F
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ F

S13F 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 11 triệu / Tháng
HAUSNEO - 02 BEDROOMS TYPE A
SAVIHOUSE quản lý

HAUSNEO - 02 PHÒNG NGỦ LOẠI A

H02 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 2
 • 2
 • 72.6 m 2
 • 11 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM H
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ H

S13H 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM G
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ G

S13G 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ A

S13A 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - 01 BEDROOM
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - 01 PHÒNG NGỦ

S161 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ

S131 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
HAUSNEO - 03 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

HAUSNEO - 03 PHÒNG NGỦ

H04 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 3
 • 2
 • 79 m 2
 • 12,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM E
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ E

S13E 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 52 m 2
 • 13,5 triệu / Tháng
KIMMY HOUSE - STUDIO TYPE A
SAVIHOUSE quản lý

KIMMY HOUSE - STUDIO LOẠI A

K02 36B Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 • 1
 • 1
 • 28 m 2
 • 14 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM D
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ D

S13D 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 14 triệu / Tháng
KIMMY HOUSE - STUDIO TYPE B
SAVIHOUSE quản lý

KIMMY HOUSE - STUDIO LOẠI B

K04 36B Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 16 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16A - 02 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16A - 02 PHÒNG NGỦ

S162 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 16 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS A
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ A

S13A 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 52 m 2
 • 17 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS
SAVIHOUSE quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ

S132 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 58 m 2
 • 18 triệu / Tháng